Hizmetler

Hizmetler

img

Gerçek Kişi ve Tüzel Kişi mükelleflerin açılış işlemlerinde tüm süreçlerin yönetimi.

img

Yasal süreçlerde karşılaşılan her türlü beyanname ve bildirimlerin hazırlanarak tahakkukların oluşturulması.

img

İş ortağı olduğumuz firmaların çalışma hayatını kolaylaştıracak zaman ve mekandan bağımsız net ve güvenilir verilere ulaşabilecekleri muhasebe sisteminin kurulması ve geliştirilmesi.

img

Vergi, muhasebe ve finansman konularında danışmanlık hizmeti verilerek ihtiyaç duyulan konularda detay raporlama hizmeti verilmesi.

;